Տրիգերներ - Դաս 4Դաս 4-ը ամբողջովին նվիրված է տրիգերներին: Կծանոթանանք տրիգերներիհետ:

Տրիգերների միջոցով կհավաքենք տարբեր սխեմանեէր և կծրագրաորենք Արդուինոն:

Оставьте комментарий: