Մաթեմատիկա - Դաս 8Մաթեմատիկական գործողություններ դաս 8-ի ժամանակ:

Մաթեմատիկան որտեղ կարող ենք օգտագործել , մի օրինակ:

Оставьте комментарий: