Կոմպարատոր - Դաս 7Դաս 7 – ի ժամանակ կծանոթանանք կոմպորատորների հետ կհավաքենք սխիմաներ և կծրագաորենք Արդուինոն:

Ձեզ կծանոթացնեմ Bluetooth կապի հետ կսովորենք՝ թե ինչպես միացնել Արդուինոն անդրոիդ սարքի հետ: Գործողությների ընթացքին կհետևենք անդրոիդ սարքի վրա:

Կոմպարատոր - Դաս 7

Оставьте комментарий: